SINOVIT B

Vitaminsko hranivo za oralnu upotrebu

 

UPOTREBA:

Proizvod sadrži svih 13 neophodnih vitamina i 5 amino kiselina kao i oligomineral Selen. Poboljšava iskorištavanje hrane,a time povećava rast i pravilan razvoj kod svih životinja.Preporučuje se njegova upotreba kod svih stresnih stanja (vakcinacij, ekstremne temperature,transport životinja itd). Pored standardnih aminokiselina sadrži i petu limitirajuću amino kiselinu Valin,koja pomaže u regulisanju metabolizma energije i sinteze proteina mišićnih vlakana. Valin je vrlo važan za normalan rast i razvoj životinja.

 

DOZIRANJE:

– Živina: Koristi se 100 ml u 200 litara vode tokom 3-5 dana, što je dovoljno za 2000 brojlera ili 1200-1300 konzumnih nosilja ili 500 ćuraka;

– Za telad ,prasad,jagnjad i jarad se koristi 4 ml-5 ml/ po životinji tokom 3-5 dana;

– Za krave i konje 25 ml-27 ml/po životinji tokom 3-5 dana.