O NAMA

Tradicija Kvaliteta i Odgovornosti od 2001. Godine

Imanuel doo je preduzeće koje je osnovano 2001. godine, i bavi se trgovinom. Zastupnici smo holandsko češke kompanije Trouw Nutrition Biofaktory, koja proizvodi premikse (mineralno vitaminske dodatke) i druge proizvode namenjene animalnoj proizvodnji. i austrijske kompanije Delacon , koja se bavi proizvodnjom fitogenih aditiva. Od 2020. zastupnici smo i italijanske kompanije Tecnozoo.
Imanuel doo posluje u grani industrije sa visokim stepenom odgovornosti prema zdravstvenoj ispravnosti svojih proizvoda, uspostavlja, primenjuje i održava eksterne i interne komunikacije, i na taj način razvija dobre partnerske odnose sa kupcima i saradnicima.
Svi zaposleni se obavezuju i prihvataju da razvijaju kulturu kvaliteta, i da na svojim radnim mestima izvršavaju svoje obaveze, održavaju radnu i tehnološku disciplinu, a sve to u skladu sa utvrđenom politikom.

ISTRAŽITE NAŠE KATEGORIJE

EQUIPLANET

HI-TECH

BIOFAKTORY

PARTNERSKI ODNOS I SARADNJA

U cilju povećanja profitabilnosti Vašeg posla spremni smo i na saradnju koja se ogleda u odabiru hraniva, preproukama za ishranu kao i optimizaciju Vaših smeša i same proizvodnje.

MINERALNOVITAMINSKI DODACI ISHRANI

Svi mineralnovitaminski dodaci koje nudimo proizvođačima u potpunosti zadovoljavaju potrebe životinja, a dodate količine su u skladu sa najnovijim preporukama.

FAKTOR VAŠEG USPEHA U ANIMALNOJ PROIZVODNJI

Svi proizvodi iz naše ponude, na najbolji način zadovoljavaju potrebe životinja što rezultira ekonomičnom proizvodnjom uz dobijanje visokovrednih proizvoda.