MIX FERMENT ENERGY G

Dopunska  hrana za smanjenje rizika od ketoze kod mlečnih krava

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
Mlečne krave od 3 do 6 nedelja  nakon teljenja: pažljivo pomešati 1.5-2 Kg / 100 Kg potpune hrane na način da se obezbedi  200/300 g po grlu dnevno i to u roku od najmanje 7 dana neprekidno.