KETONIC

Dopunska dijetetska hrana za smanjenje rizika od ketoze kod mlečnih krava

UPUTSTVO ZA UPORTEBU: Dati jednu bocu od 1 L kravama sa simptomima ketoze.
Ponoviti, ako je potrebno, još 2-3 dana.