ENTERICREAM

Dodatno hranivo za goveda, bivole, svinje, ovce, koze

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Pomešati sa potpunom smešom  ili dati proizvod direktno  u usta u količini:
PRASAD: 1-2 ml dnevno 3 dana;
SVINJE : 4-10 ml dnevno 3 dana;
OVCE – KOZE: 4 ml dnevno 3 dana;
TELAD: 10 ml po obroku 3 dana;
TOVNA GOVEDA – MLEČNE KRAVE – BIVOLI: 40 ml dnevno 2 dana