CALCIUM FAST LIQUID

Tečna dopuna obroka za mlečne krave, ovce i koze u laktaciji

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Mlečne krave: u prvim fazama laktacije dati 330g 24h pre teljenja, 330g u trenutku teljenja, 330g 12h posle teljenja.
Ovce i koze u laktaciji: dati u prvim fazama laktacije 30g u 24h pre jagnjenja/jarenja, 30g u trenutku jagenja/jarenja, 30g 12h posl jagnjenja/jarenja