CALCIUM FAST GEL

Mineralno hranivo  za mlečne krave

INDIKACIJE ZA UPOTREBU:  CALCIUM FAST GEL nadopunjuje obrok za mlečne krave posle teljenja sa kalcijumom koji se odmah asimilira u slučaju nedostatka kalcijuma i Vitamina D3

 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Dati 450 g (1 pakovanje) kravi pre ili odmah posle teljenja, a drugih 450 g idućih 12-24 sata od teljenja ili 1-2 dana već prema potrebi. Takva upotreba odgovara 20 g proizvoda po Kg kompletne smeše.

Čuvati proizvod na temperaturi iznad 20° C. Ako se čuva na nižoj temperaturi od 20°C ugrejati u vodi pre upotrebe.