CALCIUM FAST BOLO

Mineralno krmivo za mlečne krave za individualno unošenje oralnim putem

INDIKACIJE ZA UPOTREBU: CALCIUM FAST BOLO dopunjuje obrok mlečnih krava kalcijumomm koji se brzo asimilira i vitaminom D3 i kobaltom za vreme i nakon teljenja. Upotreba bolusa obezbeđuje  precizno unošenje hranjivih materija i ne menja njihov ukus

 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Dati kravi 2 bolusa (200 g) u sledećim situacijama:

1 bolus za vreme teljenja;

1 bolus 12 sati nakon teljenja.

Ako je potrebno, dati kravi još jedan bolus 24 sata nakon teljenja.