BIREIDRAL 1+2

Dodatna hrana za sve vrste životinja

INDIKACIJE ZA UPOTREBU: Energetske slane rehidracije za sve životinje za uzgoj za poboljšanje uravnoteženog oporavka umornih i oslabljenih životinja ili kao dodatak u slučaju poremećaja digestivnog trakta.

 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Izmešati tačno 20g BIREIDRALA 1  sa 50g BIREIDRALA 2 na 2L pitke vode i primenite rastvor na sledeći način:
Telad: 1,5-2L dnevno podeljeno na 2 obroka;
Prasad: 250 ml 1 put dnevno oko 10 dana;
Jagnjad/jarići: 400 ml dnevno podeljeno u 2 obroka;
Perad/kunići: 2L na svakih 10L pitke vode