O nama

Imanuel doo je preduzeće koje je osnovano 2001. godine, i bavi se trgovinom. Zastupnici smo češke kompanije Biofaktory, koja proizvodi premikse (mineralno vitaminske dodatke) i druge proizvode namenjene animalnoj proizvodnji i austrijske kompanije Delacon , koja se bavi proizvodnjom fitogenih aditiva. Od 2020. zastupnici smo i italijanske kompanije Tecnozoo.

Imanuel doo posluje u grani industrije sa visokim stepenom odgovornosti prema zdravstvenoj ispravnosti svojih proizvoda, uspostavlja, primenjuje i održava eksterne i interne komunikacije, i na taj način razvija dobre partnerske odnose sa kupcima i saradnicima.

Svi zaposleni se obavezuju i prihvataju da razvijaju kulturu kvaliteta, i da na svojim radnim mestima izvršavaju svoje obaveze, održavaju radnu i tehnološku disciplinu, a sve to u skladu sa utvrđenom politikom.

Premiksi za stočnu hranu

Sada smo prisutni na tržištu sa programom premiksa za svinje, živinu i goveda.

Od 2011. godine Imanuel DOO poseduje i sertifikat o usaglašenosti našeg poslovanja u skladu sa standardom ISO 22000:2005 – Sistem menadžmenta bezbednošću hrane.