NutriMilk blue

Kompletan mlečni obrok za telad (zamena za mleko)

Proizvod koji se koristi za napajanje teladi nakon kolostralne faze do odbijanja od sise.

Proizveden od odabranih kompomenata koje se lako vare i iskorišćavaju od strane teladi.
Optimalan odnos hranjivih materija uz besprekoran kvalitett sirovina pružaju sve što je neophodno teletu za normalan rast i razvoj.

Uputstvo: Kompletan mlečni obrok NutriMilk BLUE se upotrebljava za ishranu teladi u periodu od kolostruma do obijanja od sise. Mešati odmerenu količinu u polovinu zapremine tople vode (50°C), i postepeno dodavati ostalu zapreminu hladne vode da bi se postigla temperature oko 40 °C.

Doziranje: Preporučeni odnos mešanja je 1:8 do 1:9, odnosno 100-125 g / l of vode (preporuka 125 g) u skladu sa prikazanom tabelom: