Aminovitan S1

Proizvod namenjen za tov svinja od 35 – 110 kg telesne mase

Imperativ u tovu svinja su:

  • visoki dnevni prirasti
  • niza konverzija hrane
  • visoka mesnatost
  • zdravo i ukusno mesto
  • dobro zdravstveno stanje

Sa Aminovitan S1 ovo se postize jer:

  • ima visok nivo aminokiselina
  • aroma utice na konverziju
  • optimalan odnos vitamona mikro i makro elemenata,
  • poboljsava i proizvodne i zdravstvene rezultate

Predlog smeša za ishranu

Predlog ishrane za kategoriju prasadi