Aminovitan S5

Mineralno – vitaminski dodatak za krave u laktaciji

Proizvod koji zadovoljava sve potrebe u vitaminima i mikroelementima za krave u toku laktacije.

Potpuni mineralno vitaminski dodatak za ishranu krava u laktaciji koji, pored ostalih aktivnih elemenata, sadrži i niacin ( zadužen za metabolizam energije) i biotin (zadužen za bolju plodnost, zdraviju kožu i papke). Svi dodati vitamini i minerali su u optimalnim odnosima, a u skladu sa najnovijim preporukama u ishrani krava u laktaciji.

 

Osnovni ciljevi u proizvodnji mleka i prednosti primene proizvoda

AMINOVITAN S5:

  • povećanje mlečnosti
  • bolji kvalitet mleka (suva materija, proteini, mast, mikrobiologija)
  • bolja plodnost – jedno tele godišnje
  • bolje zdravstveno stanje ( zdravo vime, dobri ppci, manje metaboličkih poremećaja)

 

Preporuka:

Krave u laktaciji ( 16% proteina)