Aminovitan S4-plus

Mineralno-vitaminski dodatak za tov junadi

Proizvod koji zadovoljava sve potrebe za vitaminima i mikroelementima za junad u tovu.

U skladu sa najnovijim istraživanjima o potrebama junadi u tovu ovaj proizvod predstavlja neophodan dodatak u ishrani junadi.
AMINOVITAN S4-plus je poptuno izbalansiran dodatak koji sadrži sve neophodne vitamine i mikroelemente i to u najoptimalnijem odnosu za životinje.

 

Proizvod uz pravilan odabir ostalih hraniva obezbeđuje:

  • odlično zdravstveno stanje, što je osnova dobre proizvodnje
  • visoki dnevni prirast, što utiče na skraćenje tova
  • manju konverziju hrane, što utiče na ekonomičnost proizvodnje
  • odličan kvalitet mesa, što utiče na prodajnu cenu i ukupan profit

Preporuke:

Junad 100-250 kg (16% proteina)

Junad 250-350 kg (14% proteina)

Junad preko 350 kg (12% proteina)

 

Proizvod se može davati u količinama od 50 do 150 g po grlu na dan.