Hungarian (Hungary) English (United Kingdom)

vesti


Prijava

Imanuel

o Nama

 

"Imanuel" doo,je preduzeće koje je osnovano 2001 godine i bavi se trgovinom. Zastupnici smo češke kompanije "Biofaktory" koja proizvodi premixe-mineralno vitaminske dodatke, gotovu hranu za sve kategorije domaćih životinja, kućnih ljubimaca i austijske firme "DELACON" koja se bavi proizvodnjom fitogenih aditiva.

Sada smo prisutni na tržištu sa programom premixa za svinje, živinu i goveda, vitamini za kućne ljubimce i konje, hrane za pse, a od nedavno smo započeli i distribuciju sojine pogače.

Od 2011. godine posedujemo i sertifikat o usaglašenosti našeg poslovanja u skladu sa standardom ISO 22000:2005 - Sistem menadžmenta bezbednošću hrane Certificat

Kontakt  telefon:021/459-669, 459-774, 557-369, mobilni: 063/586744

E mail: Imanuel@neobee.net

Adresa: Laze Nančića 1A, Novi Sad

Naziv preduzeća:"Imanuel" preduzece za trgovinu i usluge doo Novi Sad.

 

                         Politika kvaliteta

          Politika kvaliteta daje smernice i artikuliše opredeljenje IMANUEL DOO, Novi Sad za zadovoljavanjem potreba potrošača u pogledu kvaliteta hrane za životinje i usluga.

          Ovakvo opredeljenje, zahteva stalno unapređivanje upravljanja kvalitetom, bezbednosti proizvoda i postavljanje novih, viših standarda vezanih za kvalitet u pogledu zahteva za proizvodima visokog kvaliteta, u skladu sa standardima ISO 22000 i zakonskim regulativama.

          Stalnim i detaljnim preispitivanjem politike i ciljeva bezbednosti proizvoda, procesa nabavke i distribucije hrane za životinje i analizom preduzetih mera, rukovodstvo IMANUEL DOO, donosi odluke koje za cilj imaju poboljšanje procesa rada i poslovnih rezultata, vodeći pri tome računa o interesima zaposlenih i kupaca.

          Aktivno učestvovanje svih zaposlenih u razvojnim procesima uključujući stalno unapređenje organizacionih i tehnoloških aspekata poslovanja, garantuje visok kvalitet proizvoda i usluga IMANUEL DOO, kao i zadovoljstvo svih zaposlenih, partnera i kupaca.

          IMANUEL DOO posluje u grani industrije sa visokim stepenom odgovornosti prema zdravstvenoj ispravnosti svojih proizvoda, uspostavlja, primenjuje i održava eksterne i interne komunikacije i na taj način, razvija dobre partnerske odnose sa kupcima i saradnicima.

          Svi zaposleni se obavezuju i prihvataju da razvijaju kulturu kvaliteta i da na svojim radnim mestima izvršavaju svoje obaveze, održavaju radnu i tehnološku disciplinu, a sve to u skladu sa utvrđenom politikom.

 

Direktor  Jasmina Kujundžić

Novi Sad, 2010. god.