Preživari

Preživari – visokovredne kvalitetne smeše za ishranu

Zbog grade organizma preživara, ishrana ovih žiovotinja je veoma specificna. Za visoku proizvodnju i vecu ekonomsku isplativost, pored kabastih hraniva neophodna je upotreba i koncentrovanih smeša koje ce na najbolji nacin zadovoljiti potrebe životinja. Svi dodaci iz neše ponude, shodno kategoriji kojoj su namenjeni, na najbolji nacin zadovoljavaju potrebe životinja što rezultira ekonomicnom proizvodnjom uz dobijanje kvalitetnih visokovrednih proizvoda.

 

Govedarstvo 

Govedarstvo je najjefitiniji nacin pretvaranja manje vrednih hraniva u visokokvalitetne proizvode za ishranu ljudi. Govedarstvo je ujedno vrlo znacana grana stocarstva u Srbiji koja, uz proizvodnju visokovrednih proizvoda (mesa i mleka), znacajne utice i na razvoj ratarske proizvodnje.

Govede meso odlikuje izuzetna nutritivna vrednost obzirom na visok sadržaj proteina visoke biološke vrednosti uz mali sadržaj masti i obilje zaštitnih materija-vitamina i minerala. I pored relativno manjeg udela u potrošnji ove vrste mesa, potencijali za razvoj ovog oblika govedarstva postoje, kako za domace tržište tako i za inostrano.

Mleko je veoma korisna i kompletna namirnica jer sadrži korisne proteine, vitamine A i D, kao i minerale kalcijum i fosfor, koji su u najpovoljnijem odnosu, što omogucava da se maksimalno iskoriste u organizmu.