Svinje

Svinje – hrana i mineralno vitaminski dodaci ishrani u svinjarstvu

Svinjarstvo predstavlja najdominantniji oblik stocarske proizvodnje u Srbiji. Od svih proizvoda za ishranu ljudi, svinjsko mesto, po potrošnji, zauzima prvo mesto. Po uslovima za proizvodnju svinjskog mesa, i u narednom periodu, svinjsko meso ce predstavljati robu velikog znacaja kako na domacem tržištu tako i na inostranom.

Svedoci smo svakodnevnih promena na tržistu, koje su najcešce posledica promene svesti potrošaca, koje za posledicu imaju težnju ka kvalitetnijim proizvodima, a ujedno i zdravstveno bezbednim.

Stim u vezi, mi proizvodacima svinja, nudimo jedan kocept, koji kao rezultat ima odlicne proizvodne rezultate i rentabilnu proizvodnju, odlican kvalitet dobijenh proizvoda, a sve to bez primene bilo kakvih supstanci koje mogu negativno uticati na zdravlje potrošaca.

Mineralno vitaminski dodaci koje smo nudimo proizvodacima, u svim fazama proizvodnog ciklusa, u potpunosti zadovoljavaju potrebe životinja, a dodate kolicine su u skladu sa najnovijm preporukama za ishranu svinja.