Preživari

Zbog građe organizma preživara, ishrana ovih životinja je veoma specifična. Za visoku proizvodnju i veću ekonomsku isplativost, pored kabastih hraniva neophodna je upotreba i koncentrovanih smeša koje će na najbolji način zadovoljiti potrebe životinja. Svi dodaci iz naše ponude, shodno kategoriji kojoj su namenjeni, na najbolji način zadovoljavaju potrebe životinja što rezultira ekonomičnom proizvodnjom uz dobijanje kvalitetnih visokovrednih proizvoda.

Govedarstvo 

Govedarstvo je najjefitiniji način pretvaranja manje vrednih hraniva u visokokvalitetne proizvode za ishranu ljudi. Govedarstvo je ujedno vrlo značana grana stočarstva u Srbiji koja, uz proizvodnju visokovrednih proizvoda (mesa i mleka), značajno utiče i na razvoj ratarske proizvodnje.

Goveđe meso odlikuje izuzetna nutritivna vrednost obzirom na visok sadržaj proteina visoke biološke vrednosti uz mali sadržaj masti i obilje zaštitnih materija-vitamina i minerala. I pored relativno manjeg udela u potrošnji ove vrste mesa, potencijali za razvoj ovog oblika govedarstva postoje, kako za domaće tržište tako i za inostrano.

Mleko je veoma korisna i kompletna namirnica jer sadrži korisne proteine, vitamine A i D, kao i minerale kalcijum i fosfor, koji su u najpovoljnijem odnosu, što omogućava da se maksimalno iskoriste u organizmu.