Rumex

Rumex – Kompleks esencijalnih ulja i saponina – dodatak ishrani preživara

Najbolja fitogena opcija za profitabilnu proizvodnju mleka, bolji zdravstveni sastus i poboljšanje karakteristika tovnih goveda.

Benefiti za farmu:

Nutritivni benefiti:

Intenzifikacija ishrana goveda
Viši sadržaj sastojaka mleka
Veća propustljivost mukoze – brži prelazak masnih kiselina u krv
Veći unos suve materije
Bolji apetit teladi u period prelaska na suvu hranu = raniji prelazak sa mlečne na biljnu hranu

Zdravstveni benefiti:

Stabilizacija pH u rumenu
Manje pojava ketoza nakon teljenja
Manje stresa u organizmu degradacijom amonijaka u jetri
Veći broj laktacija po kravu u proseku
Smanjenje troškova lečenja

Zootehnički benefiti:

Bolji TMR unos pri promeni odnosa hraniva kao i promenom u kvalitetu hrane
Stabilizacija kondicije nakon teljenja, veća koncepcija muznih krava, veća perzistencija linije mlečnosti
Veće celoživotne karakteristike
Veći unos suve materije i veći intenzitet porasta bikova
Veća dobrobit pri smeštaju krava (Rumex je eksluzivni proizvod na BAT listi za goveda)

Rumex je efikasniji kada se meša sa Levucell SC, koji poboljšava njegove karakteristike.