Fortisorb phyto

Fortisorb Phyto – zaštita od negativnih efekata mikotoksina na više nivoa

SASTAV

Purifikovana i aktivirana glina – adsorpcija mikotoksina

Derivati ćelijskog zida kvasaca – imunološki odgovor

Fitogene supstance – zaštita parenhima jetre

VEZIVANJE MIKOTOKSINA

Purifikovana i aktivirana glina (polimeri aluminosilikata): Vezivanje polarnih, nepolarnih i bipolarnih molekula mikotoksina (Afla, ZEA, DON, T-2 i drugi fuzariotoksini).

FORTISORB®Phyto deluje u tečnoj sredini gastrointestinalnog trakta, gde se toksini čvrsto vezuju za površinu čestica adsorbenta čime se sprečava prodor toksina preko zida creva u krvotok i njihovo širenje po organizmu životinje.

OJAČAVANJE IMUNOG SISTEMA

Dugoročna izloženost dejstvu mikotoksina, čak i pri niskim koncentracijama prouzrokuju imunosupresiju.

Derivati ćelijskog zida kvasaca koji se nalaze u FORTISORB®Phyto imaju stimulatorni efekat na nespecifični imuni sistem životinja.

PROTEKCIJA parenhima jetre

 Većina toksičnih supstanci se detoksikuje u jetri, stoga je zaštita zdravlja životinja od esencijalne važnosti. Stoga su u FORTISORB®Phyto uključene fitogene supstance sa hepatoprotektivnim, antiinflamatornim i antibakterijskim efektima koji doprinose:

 Sinergističkim efektima aktivnih supstanci u protekciji i regeneraciji ćelija jetre

 Bržem oporavku funkcija jetre nakon zamaranja

 Dopunjuju sveobuhvatnu zaštitu od izloženosti toksičnim materijama

 FORTISORB®Phyto

Ima sposobnost da eliminiše negativne uticaje širokog spektra mikotoksina na zdravlje i produktivnost domaćih životinja.