FortiBac Liquid 60

FortiBac Liquid 60 – tečna forma za zdrav digestivni trakt životinja

 

Tečna forma – aplikacija kroz vodu za piće

Prirodan put do zdravog digestivnog trakta

 

Dostupan izvor energije za mlade životinje:

Nakon rođenja, mlade životinje nisu u stanju da vare sve nutrijente. Proizvodnja žuči, pankreasnih i intestinalnih sokova razvija se postepeno i dostiže normalan nivo od 7.- 12. dana života kod živine, i 7-12 dana nakon odbijanja prasadi. Potpuno razvijen digestivni sistem obezbeđuje energiju uglavnom od triglicerida – masti i ulja. Žuč i pankreasna lipaza su ipak neophodni. Ukoliko ovaj proces nije razvijen u potpunosti, aktivne supstance FORTIBAC®Liquid 60 se mogu koristiti direktno kao izvor energije za životinje.

Aplikacija – svinje:

Prasad  FORTIBAC®Liquid 60
Odbijanje do 15 kg 2000-3000 ml/1000l
Pred tov (~15 – 25 kg) 1000-2000 ml/1000l

 

Druge kategorije svinja FORTIBAC®Liquid 60
Preventiva 700-2000 ml/1000l
Zdravstveni problemi 2000-3000 ml/1000l

 

Aplikacija – živina:

 

Tov FORTIBAC®liquid
Preventiva 700 – 1000 ml/ 1000l
Zdravstveni problemi 1000 – 3000 ml/ 1000l

 

Nosilje, roditeljsko jato FORTIBAC®liquid
Preventiva 700 – 1000 ml/ 1000l
Zdravstveni problemi 1000 – 3000 ml/ 1000l

 

FORTIBAC®Liquid 60 nije lek, međutim, preporučuje se kao pomoćno dijetetsko sredstvo u slučajevima infekcije senzitivnim mikrobnim sojevima na farmi.